Lidmaatschap en contributie

Acro, turnen, jazz en springen
Vind je het moeilijk om te kiezen uit al die leuke sporten of weet je misschien nog niet precies wat het inhoudt?
Je mag 3 keer gratis meedoen om te kijken of je het leuk vindt.

Dames, dames 50+ en heren 50+
Deze groepen willen ook graag nieuwe leden verwelkomen.
Komt u gerust eens vrijblijvend kijken wat er tijdens deze uren wordt gedaan. Het is namelijk ontzettend gezellig om een uurtje sportief bezig te zijn. Ook hiervoor geldt dat u 3 keer gratis mee mag doen om te kijken of het wat voor u is!

Vervolgens kan de aanmelding plaatsvinden via het aanmeldingsformulier (zie: Lid worden).

Lid worden?
Meld je aan via het aanmeldingsformulier en lever dit in bij de leiding van de groep.

Contributie Gymnastiekvereniging Markelo seizoen 2018/2019

De contributie bestaat uit een verenigingsdeel en een bondsdeel. Deze zijn los van elkaar vermeld in de onderstaande tabellen.

Groep Leeftijd Contributie Jazz/Acro/Turnen/Springen* Contributie Extra uur*
Junioren t/m 15 jaar
€ 137,50
€ 81,-
Senioren 16 jaar e.o.
€ 155,00
€ 81,-
* De boven genoemde prijzen gaan uit van 1 uur les per week.
___________________________________________________________________________
Bondscontributie KNGU
per 1 januari 2017:
Leden t/m 15 jaar
€ 5,20 per kwartaal
Leden 16 jaar e.o.
€ 6,35 per kwartaal
* Eigen bijdrage per wedstrijd is max. €5.00. De facturering hiervan vindt plaats aan het einde van het seizoen (juni)
  • Het lidmaatschap is per kwartaal opzegbaar. De facturering vindt twee keer per jaar achteraf plaats(december, juni).
  • Gezinskorting: € 15,- per jaar voor het derde gezinslid. bij 3 of meer leden in 1 gezin.
  • Bij zwemles (kleuters), zwangere dames of ziekte langer dan ½ jaar; een ½ jaar contributievrij, dit moet wel schriftelijk gemeld worden bij de ledenadministratie.

Afmelden als lid?
Dit kan door een mail te sturen naar ledenadministratie@gvmarkelo.nl met hierin een duidelijke vermelding van de naam en groep waarin wordt deelgenomen.

Back to Top