Bestuur

Functie Naam e-Mail, Telefoonnummer
Voorzitter Vacant
Ledenadministratie Ellen Wolterink ledenadministratie@gvmarkelo.nl
Penningmeester Carolien Bruinenberg penningmeester@gvmarkelo.nl
Secretaresse Vacant secretariaat@gvmarkelo.nl
Wedstrijd/Toernooi Organisatie Vacant
Contactpersoon leiding Lara Bieshaar bieshaarlmf@gmail.com
Ondersteuning ledenadministratie
Ondersteuning contactpersoon leiding
Ellen Wolterink ellenwolterink@hotmail.com
Website | PR Marian Waanders website@gvmarkelo.nl
Website | PR Jeanet de Jong website@gvmarkelo.nl
Organisator Acties Jolanda Rabe acties@gvmarkelo.nl
Organisator Acties
Activiteitencommissie
Judith Flierman acties@gvmarkelo.nl
Organisator Acties Renate Leunk acties@gvmarkelo.nl
Activiteitencommissie Jana Venema aci@gvmarkelo.nl
Kleding Vacant info@gvmarkelo.nl
Vertrouwenspersoon Gea Hargeerds vertrouwenspersoon@gvmarkelo.nl
0547-383672
Algemene E-mail info@gvmarkelo.nl

Back to Top