Beste leden.

Zoals u weet heeft het kabinet afgelopen dinsdag nieuwe corona maatregelen aangekondigd.
Deze gaan in op zaterdag 6 november 2021.
Wat heeft dit voor gevolgen voor u als lid van onze vereniging?
Alle bezoekers van 18 jaar en ouder zullen bij het betreden van de sporthal een coronatoegansgbewijs (QR code) moeten laten zien.
Dit geldt ook als u naar binnen wil om uw kind te brengen of te halen.
Sporthal de Haverkamp heeft ons vriendelijk verzocht om uw bij binnenkomst actief te melden bij de sporthalbeheerder.
Ook zullen wij als vereniging navragen of u gecheckt ben bij binnenkomst.
Wij hopen op uw begrip en bedanken u alvast voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,
Bestuur GVM